Jump to content

Text replaced during user Bible text import


Guntis

Recommended Posts

This is fragment of the Bible text I imported as user Bible:

 

 

Mark 9:20 Un tie to atveda pie Viņa. Un, kad Tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas, pie zemes krizdams, putodams vārtījās.

Mark 9:21 Un Viņš jautāja tā tēvam: "Cik ilgi viņam tas tā jau ir?" Bet tas Viņam sacīja: "No bērnības.

Mark 9:22 Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu; bet, ja Tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums."

Mark 9:23 Bet Jēzus uz to sacīja: "Tu saki: ja tu spēj! Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic."

Mark 9:24 Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: "Es ticu, palīdzi manai neticībai!"

Mark 9:25 Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams: "Tu mēmais un kurlais gars, Es tev pavēlu: izej ārā no tā un neieej vairs viņā."

Mark 9:26 Un tas izgāja, brēkdams un to stipri raustīdams, un viņš kļuva līdzīgs mironim, tā ka daudzi sacīja: "Tas ir nomiris."

Mark 9:27 Bet Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās.

Mark 9:28 Un, kad Viņš namā bija iegājis, Viņa mācekļi Tam savrup jautāja: "Kāpēc mēs nespējām to izdarīt?"

Mark 9:29 Un Viņš tiem sacīja: "Šī suga citādi nevar iziet kā vien ar Dieva lūgšanu un gavēšanu."

Mark 9:30 Un tie, no turienes izgājuši, pārstaigāja Galileju, un Viņš negribēja, ka to kāds zinātu,

Mark 9:31 jo Viņš Savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: "Cilvēka Dēlu nodos cilvēku rokās, un tie Viņu nokaus, un nokauts Viņš pēc trim dienām celsies augšām."

 

And in the screenshot you can see the result. In all sentences there is empty space added before the closing quotation marks. Notice that before verse 23 line starts with the quotation marks from the previous sentence.

 

Please fix this bug.

 

P.S. It would be nice if I could use Enter key to insert line breaks and could use Latvian characters in the "About The Text…" field.

post-634-0-28190200-1338474139_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

And it seems that importer also inserts double spaces between some words in the text… (mostly before the colon).

After changing straight quotation marks to typographic (opening and closing marks) all problems seems to be solved. No double empty spaces, no space before the closing quotation mark.

Link to comment
Share on other sites

But now some (not all!) highlights extend too long, covering even next verse number. See screenshot of Mark 1:15 extending to v.16:

(Also highlight of v. 24 partially extends over v. 25)

post-634-0-03665900-1338550333_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

And entering Latvian text in the search field is kind of slow… If I type fast, it lags behind by 3-4 characters.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...